Du er her

Undergang under jernbanen

Her legger vi ut det vi veit om status på Nydalen Eiendom A/S sin pålagte utbygging av en undergang under Gjøvikbanen.

Bakgrunn

Da Nydalen Eiendom A/S i sin tid fikk tillatelse til å bygge leiligheter på den gamle renholdsverkstomta var det inne et såkalt rekkefølgekrav om at de også skulle bygge en undergang under Gjøvikbanen fra Nydalen-sida og opp til Ring 3. I kravet lå det at denne skulle ferdigstilles før boligene i Nydalen kvarter blei tatt i bruk, men dette fikk etterhvert Nydalen Eiendom dispensasjon fra. Seinere har, som de fleste har fått med seg, denne utbygginga hatt en broket historie.

Siste oppdateringer
Etter at det i februar 2010 kom fram at Hafslund ikke ville flytte strømledningen som er i veien for det opprinnelige prosjektet begynte Rambøll planlegging av en undergang uten trapp opp. Det vil si at undergangen skulle starte som planlagt på nedsida av jernbanen, ha en venstresving på ca 45 grader, gå under jernbanen, for så å ha en ny 45-graders sving og en lang (bratt) kulvert opp retning Nydalen stasjon.

Dette har i følge Rambøll vist seg vanskelig å få til, da ingen entrepenører vil ta oppdraget grunnet nærhet til høyspentledningen til Hafslund. De har i stedet forespeilet oss et nytt forslag som de jobber med: Overgang. Det blir i såfall en relativt lang rampe mot høyre (sett nedenfra) over området mellom studenthuset og jernbanen som snur 90 grader tilbake, og kommer til slutt opp i en egnet høyde. Deretter går det gangbro over jernbanen som kobles på eksisterende gangbro over Ring 3.

Dette forslaget fikk et skudd for baugen i april 2014, da Stagens vegvesen (SVV), som eier gangbrua over Ring 3, satt foten ned for en slik løsning. Resultatet blei at Nydalen Eiendom søker om dispensasjon fra rekkefølgekravet da de mener det ikke kan gjennomføres.

Dette synes derimot SVV noe om, og har skrevet et relativt krasst svar til nabovarselet som blei sendt ut. Vi anbefaler alle å lese svaret, som man kan finne om man går hit, og velger SVVs svar av 11. april 2014.

Kortformen er at de ikke er spesielt overbevist over Rambøll/Nydalen Eiendoms innsats, og mener det er fullt mulig å gjennomføre arbeid langs den nevnte ledningen til Hafslund. De har selv ved flere anledninger gjort det.

Det endelige resultatet veit vi ikke, men vi håper nå at Plan- og bygningsetaten vil lese SVVs svar nøye og forkaste søknaden om dispensasjon.

Hva gjør vi?
Vi passer på, men har ikke allverdens av innflytelse.

Sakspapirer etc

Det er flere saker som berører undergangen hos Plan- og bygningsetaten. Den som gjelder nå for tida er så vidt vi kan bedømme kun 201306180. Tidligere sak er 200705049. I tillegg har utbygger hatt en dispensasjonssøknad om frafallelse av rekkefølgekravet. Denne søknaden er avslått.

Direktelenke til PBEs saksside for (den nå avsluttede) dispensasjonssøknaden

Direktelenke til PBEs saksside for undergangen

Direktelenke til PBEs saksside for overgangen

Rambøll Norge

Medieinteresse

Nordre Aker Budstikke har mange ganger skrevet om undergangen. Her er noen av artiklene (for å finne artiklene er det en fordel å søke på Google med f.eks. "undergang site:nordreakerbudstikke.no"; søket på Nordre Aker Budstikkes egne sider fungerer dårlig):

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer