Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte er levert via postkasser, men vi glemte visst å legge det ut på hjemmesida, så her kommer det:


Innkalling til årsmøte er levert via postkasser, men vi glemte visst å legge det ut på hjemmesida, så her kommer det:

Årsmøtet for 2015 går av stabelen onsdag 25. mars klokka 1900 på Dampen (Gjerdrums vei 1).

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referenter, medundertegnere og tellekorps
3. Årsmelding 2014
4. Regnskap 2014 for vellet
5. Regnskap 2014 for veilaget
6. Budsjett og kontingent 2015 for vellet
7. Budsjett og kontingent 2015 for veilaget
8. Sak: Informasjon om forslag til vedtektsendringer og ekstraordinær generalforsamling
9. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet.
10. Valg

Sakspapirene vil bli lagt ut her når de er klare. Den siste finpussen gjenstår ennå.