Kategorier
Uncategorized

Årsmøtepapirer

Her er forslag til budsjett for vel og veglag for 2017 samt regnskapet for 2016.

Merk at det kan bli endringer i budsjettforslaget fram mot årsmøtet.