Kategorier
Uncategorized

Styremøtereferat

Styret hadde siste møte før sommeren 1/6. Møtet ble avholdt hos Solveig Evang, før vi avslutta med middag på Victor. Referatet vedlagt.