Kontaktinformasjon

Styret i velet kan nås på epost: styret@heilovel.no.

Vi har også en postadresse:
Heilo vel
Postboks 40
Nydalen PiB
0410 Oslo