Kategorier
Uncategorized

Innkalling til årsmøte

Det kalles herved inn til årsmøte i Heilo Vel
onsdag 7.mars 2012, kl. 19.00
på Dampen, Nydalen samfunnshus
Gjerdrumsvei 1

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referenter, medundertegnere og tellekorps
3. Årsmelding
4. Regnskap 2011 for vellet
5. Regnskap 2011 for veilaget
6. Budsjett og kontingent 2012 for vellet
7. Budsjett og kontingent 2012 for veilaget
8. Innkomne forslag
a) Heilo vel blir 60 år i 2012 – skal vi finne på noe?
9. Valg
Som det synes av dagsorden har det kommet inn ett forslag som årsmøtet skal ta
stilling til.
Sakspapirer vil bli lagt ut på www.heilovel.no i forkant av årsmøtet og/eller delt
ut på møtet.
Med vennlig hilsen
Arvid Grøtting
styreleder, Heilo Vel
Vedlegg: Fullmaktsskjema.

Kategorier
Uncategorized

Referat fra styremøte 2012-01-23

Referatet fra styremøtet som blei avholdt den 23. januar i år er vedlagt.

Kategorier
Uncategorized

Årsmøtedatoen er klar

Årsmøtet 2012 vil bli avholdt på Dampen 7. mars.

Kategorier
Uncategorized

Referat fra styremøte 2011-10-17

Referat fra styremøte 17. oktober 2011.

Kategorier
Uncategorized

Referat fra styremøte 2011-08-29

Referatet fra dette og oktobermøtet ble dessverre ikke lagt ut da de skulle. Her er de, og styret beklager forsinkelsen.