Kategorier
Uncategorized

Referat fra årsmøtet 2016

Her ligger vedlagt referatet fra årsmøtet som ble avholdt 16/3 2016 på Dampen.