Kategorier
Uncategorized

Årsmøtepapirer

Vedlagt er styrets forslag til budsjett for 2019 og regnskapet for 2018

Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2019

Heilo vel avholder årsmøte for 2019 mandag 25. mars kl 1800 på Dampen (Gjerdrums vei 1)