Kategorier
Uncategorized

Grefsen hagelag har temamøte om bær og frukt

Grefsen hagelag: Vi tar vare på høstens bær og frukt

På Grefsens hagelags septembermøte har vi fått Gunda Djupvik som i teori og praksis skal vise oss hvordan vi kan ta vare på høstens bær og frukt.

Hun har gitt ut flere bøker, blant annet Safting og sylting.

Møtet er på Disen gåre, Koldrups vei 23

Tid: Torsdag 19.september kl 19

Vi serverer kaffe og kaker

Loddsalg

Inngangspenger kr 40,-

Alle ønskes velkommen

Kategorier
Uncategorized

Grefsen korforenings vårkonsert

Kortradisjonen lever stadig i Nydalen, som den har gjort i mange, mange tiår. Grefsen korforening avholder sin årlige vårkonsert på Dampen (Gjerdrums vei 1) torsdag 9. mai kl 1830.

Koret øver hver torsdagskveld på Dampen, og vil gjerne ha nye medlemmer.

Kategorier
Uncategorized

Årsmøtepapirer

Vedlagt er styrets forslag til budsjett for 2019 og regnskapet for 2018

Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2019

Heilo vel avholder årsmøte for 2019 mandag 25. mars kl 1800 på Dampen (Gjerdrums vei 1)

Kategorier
Uncategorized

Grefsen hagelag avholder møte om løk

Torsdag 4.oktober kommer Tommy Tønsberg og holder foredrag om løker
på Disen gård, Koldrupsvei 23. Møtet starter kl 19. Det blir
servert kaffe og vi har loddsalg. Inngangspenger kr 40. Velkommen.

Kategorier
Uncategorized

Referat fra årsmøtet

Godt under et halvår etter årsmøtet er allerede referatet klart!
Du finner det under.

Kategorier
Uncategorized

Vårkonsert på Dampen

3. mai har Grefsen korforening en vårkonsert på Dampen (Gjerdrums vei 1) i forbindelse med at foreningen fyller 90 år.

Kategorier
Uncategorized

Hagelaget avholder komposteringskurs

På torsdag 19.april er det nytt møte i Grefsen Hagelag. Temaet denne gangen er Kompostering v/Nina Berge.

Møtet holdes som vanlig på Diesen gård, Koldrupsvei 23. Møtet starter kl 19.00.
Det blir loddtrekning og serverering av kaffe og kaker.

Kategorier
Uncategorized

Krafttak mot kreft

På søndag er det igjen tid for det årlige Krafttak mot kreft på Engebråten ungdomsskole. Det blir konsert med bl.a. Grefsen skolekorps og Garderobefossilene.
Konserten starter kl 1800.

Kategorier
Uncategorized

Årsmøtepapirer

Her er innkallingen, samt regnskapet og budsjettforslaget for årsmøtet.